Tilaus -ja sopimusehdot

Varsinais-Suomen Putkityö Group Oy Tilaus – ja sopimusehdot voimassa alkaen 5.6.2024

1.Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Varsinais-Suomen Putkityö Group Oy (Y-tunnus 3006500-8, jäljempänä ”Myyjä”) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja solmimiin sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden myyntiä asiakkaalle (jäljempänä ”Tilaaja”). Tilaaja voi olla joko kuluttaja-asiakas (jäljempänä ”Kuluttaja”) tai muu asiakas (jäljempänä ”Yritysasiakas”).

2. Verkkokauppa

Verkkokauppamme palvelee täysi-ikäisiä yksityishenkilöitä ja Yritysasiakkaita Suomessa. Verkkokaupassa esillä olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron ja koskevat ainoastaan verkkokaupan kautta tehtyjä tilauksia. Verkkokaupassa esillä olevat tuotetiedot ovat ja tämä tilausehtolomake täydentävät toinen toisiaan.

Kaikki tilaukset verkkokaupasta vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta, toimituskulut sekä tilatut tuotteet.

2.2 Verkkokaupan asennuspalvelut

Verkkokauppatilauksina myytävät asennuspalvelut ovat kiinteähintaisia tuotekortin toimitussisällön mukaisesti. Verkkokaupan asennuspalvelut eivät koske tai sido muilla tavoin tilattuja asennuspalveluita vaikka vastaisivat asennukseltaan samankaltaista asennuspalvelua. Puhelimitse tilatuissa asennuspalveluissa tilaajalla ei ole oikeutta vedota verkkokaupassa myytävään asennuspalveluun reklamoidessa laskua tai asennuksen sisältöä. Muut tilaustavat yksilöidään verkkokaupasta irrallisina palveluina joita sitoo nämä yleiset ehdot ja tilausvahvistuksessa esitetyt tiedot tai muilla tavoin kirjatut tiedot jotka ovat asiakkaan itse antamia.

2.3 Verkkokaupan asennuspalveluiden maksutavat

Verkkokauppa tilauksissa maksutapana on kulloinkin voimassa olevat kaupan maksutavat joita ovat verkkopankkimaksut ja klarnan maksutavat, sekä sepa maksu. Klarnalla tilatut asennuspalvelut aktivoidaan vasta työn suorituksen jälkeen jolloin klarna lähettää asiakkaalle tilatusta palvelusta kiinteän laskun. Mikäli työmäärä tai tarvikemäärät poikkeavat toimitussisällöstä veloitetaan lisätyt toteumat myyjän erillisellä laskulla.

Omistusoikeus tavaroihin kuuluu Myyjälle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä Tilaajalla ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

2.4 Verkkokaupan asennuspalveluita tilatessa tilaajan vastuut

Tilaajan vastuulla on varmistaa, että tuote soveltuu asennettavaksi kohteeseen ja on asennettavissa. Tilaajan vastuulla on tarkistaa, että vastaanotettu tuote on oikea eikä siinä ole kuljetusvaurioita. Mikäli asennuspalvelun asentaja toteaa kohteessa, että tuote ei sovellu kohteeseen asennettavaksi tai sitä ei voi asentaa asennuspalvelun toimitussisällön mukaisesti, veloitetaan tilaajalta asentajan menetetty työaika kokonaisuudessaan sekä huoltoautokorvaus. Kulku asennuspaikalle tulee olla esteetön ja asennustyö, sekä mahdollinen purkutyö tulee pystyä suorittamaan ilman ympäröivien rakenteiden purku- ja rakennustöitä.

2.5 Tavaran myynti verkkokaupassa

Tavaroiden ensisijainen toimitustapa on asennuksen yhteydessä, mutta niitä voidaan myös lähettää tilaajan osoitteeseen. Toimitustapojen saatavuus ja hinnoittelu riippuvat tilatuista tuotteista sekä toimitusosoitteesta. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

2.6. Kuluttajan palautusoikeus

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus verkkokaupasta ostetuille tavaroille silloin, kun niitä ei tilata asennettuna. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Palautuskustannuksista vastaa Kuluttaja. Lisäksi Kuluttaja vastaa tilauksen mukaisista toimituskuluista siltä osin, kuin ne ylittävät edullisimman toimitustavan hinnan.

Paluatuksesta on ilmoitettava ensin kirjallisesti posti@putkityogroup.fi

Liitä palautuksen mukaan seuraavat tiedot:

 • nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi
 • pankkitilinumerosi sekä
 • kopio myyjän tilausvahvistuksesta.

Myyjä ei vastaanota palautuksia yli 14 päivän kuluttua toimituksesta. Kun palautus on hyväksytty, rahat palautetaan Kuluttajan pankkitilille palautuksen vastaanoton ja käsittelyn jälkeen.

2.7. Ongelmatilanteet kuljetuksessa sekä viallisten tuotteiden osalta

Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai Tilaajalle on toimitettu väärä tuote, tulee Tilaajan ilmoittaa virheestä välittömästi osoitteeseen posti@putkityogroup.fi

Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

3. Muut palvelut ja hinnat / toimitusehdot

Muut palvelut ja hinnat sekä niiissä erikseen sovitut menetelmät, hinnat ja ehdot täydentävät tämän tilaisehdon kanssa toinen toisiaan.

Omistusoikeus tavaroihin kuuluu Myyjälle, kunnes koko kauppahinta on maksettu, eikä Tilaajalla ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

3.1 Tuntiveloituksella suoritettavat työt

Jollei muuta ole sovittu, toimeksiannot suoritetaan tuntityönä kulloinkin voimassa olevan tuntihinnaston mukaisesti. Pyrimme aina lähettämään tilaajalle tilausvahvistuksen jossa veloitusperusteet ja sopimus työn tilauksesta on luettavissa ennen suoritusta. Mikäli tilausvahvistusta ei ole lähetetty mistä tahansa syystä eikä tilaajakaan ole sitä pyytänyt sovelletaan tilauksissa myyjän perushinnastoa eikä tilaajalla ole perusteita jälkikäteen alennuksiin.

3.2 Veloitusperusteet

Hinta peritään kultakin alkavalta puolelta tunnilta, kuitenkin vähintään kahdelta tunnilta.

Tuntiveloitus alkaa siitä kun asentaja lähtee autollaan kohteeseen toimipisteestämme ja päättyy kun työ/työvaihe on tehty ja asentaja palaa takaisin.

Mikäli kohteessa on oltava useampi asentaja laskutetaan tuntiveloitus asentajista erikseen.

Myyjällä on oikeus työn vastuullisena suorittajana harkita kulloinkin tarvittavan asentajan määrän. Tilaaja ei ole asentaja eikä tilaajan kuulu osallistua työhön ellei toisin ole sovittu.

Työ saattaa sisältää laskutettavaa työaikaa muuallakin kuin kohteessa. Tällaisia töitä ovat esim. mahdolliset kaatopaikalla käynnit tai tavaranhaku ja selvitystyöt.

Vianmääritystöissä Myyjällä ei ole velvollisuutta alentaa hintaa tilanteessa, jossa vikaa ei löydy tai sen syytä ei saada selville.

Viemärinavaukset eivät aina onnistu käytettävissä olevilla laitteilla. Mikäli myyjän henkilökunta ei saa tilaajan viemäriputkea auki tai tukosta ei saada poistettua käytettävissä olevilla laitteilla on myyjä oikeutettu veloittamaan siihen astiset kulut täysimääräisinä. Myyjän henkilökunta tapauskohtaisesti voi tilata paikalle imu-auton tai konsultoida muulla tavoin viemärin auki saamiseksi ja suunnitella tilaajan kanssa muita mahdollisia toimenpiteitä.

Tuntihinta ei sisällä työn kannalta välttämättömien erikoistyökalujen, kuten timanttiporan tai viemärikameran, käytöstä aiheutuneita kustannuksia.

Myyjän tuntitöistä mahdollisesti esittämät rahamäärät tai työmääräarviot ovat suuntaa-antavia tietoja ellei kiinteästä hinnasta ole erikseen sovittu. Tilaajan mahdollisesti esittämät raha- tai työmäärät eivät sido Myyjää.

Asennetut tarvikkeet veloitetaan valmistajan tai tukkuliikkeen ohjevähittäishinnan mukaan. Suuret tarvike-erät ja painavat tarvikkeet kuljetetaan työkohteeseen rahtina. Rahtikuluista ja -vakuutusmaksuista vastaa Tilaaja. Tällaisia kuluja voi syntyä myös siinä tapauksessa, ettei tarvikkeita ole saatavissa yhteistyökumppaneidemme varastoista.

Myyjän yhteistyökumppaneiltaan tilaamien palveluiden hinta veloitetaan Tilaajalta korotettuna 25 prosentin yleiskustannuslisällä. Tällaisiksi palveluiksi katsotaan myös pysäköintimaksut ja yksityisoikeudelliset valvontamaksut silloin, kun Tilaaja ei ole järjestänyt Asentajien käyttöön maksutonta pysäköintipaikkaa työkohteen välittömässä läheisyydessä.

Jollei matkakuluista ole sovittu muuta, Myyjä veloittaa työkohteeseen tehtyihin matkoihin kuluneen ajan sekä kiinteän kulun ajoneuvon käytöstä. Ajoneuvon käyttöä olemme hinnoitelleet kiinteäksi veloitukseksi Turun talousalueella.

Myyjä voi ilmoittaa tavanomaisille asennus- ja huoltotöille kiinteän hinnan. Kiinteä hinta sisältää tilausvahvistuksessa tai tarjouksessa esitellyn sisällön joka on laadittu tilaajalle kiinteähintaisena sopimuksena. Myyjällä ei ole velvollisuutta tarjota kiinteähintaista työtä.

Pienissä asennustöissä kullakin työkohteella on erityispiirteensä. Myyjä ei voi taata kaikkien tarpeellisten osien saatavuutta ensimmäisellä käynnillä. Puuttuvien tarvikkeiden hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa lähtökohtaisesti Tilaaja. Myyjä vastaa niistä vain siinä tapauksessa, että Tilaaja on etukäteen toimittanut Myyjälle kaikki tarpeelliset tiedot, kuten tiedot liittimien tyypeistä ja putkien mitoituksesta.

3.3 Kuluttajalle myönnettävät alennukset

Myyjän Kuluttajalle myöntämät alennukset laskulla veloitettavissa tilauksissa ovat ehdollisia. Alennusten ehtona on

 • laskun riidattoman osuuden maksaminen eräpäivään mennessä
 • tarpeellisten tietojen antaminen riidan ratkaisemiseksi 14 päivän kuluessa reklamaation esittämisestä
 • tilausta koskevan riidan vieminen kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi Myyjän sitä vaatiessa.

3.4 Maksuehto ja maksutavat

Yksityiset:

 • Lasku 14 vrk / viivästyskorko 8 %. Luoton tarkistus.
 • Osamaksu 2-3 erässä. Maksuaika 30 tai 60 päivää yli 2000-10.000e hankintoihin. 0% korko. Perustamis -ja sopimusmaksu+luotontarkistus 80€.

Yritykset:

 • Lasku 14 vrk / viivästyskorko 16%. Luotontarkistus.
 • Osamaksu 2-3 erässä. Maksuaika 30 tai 60 päivää yli 2000-10.000e hankintoihin. 0% korko. Perustamis -ja sopimusmaksu+luotontarkistus 80€.

Sopimusasiakkaat

Mikäli sinulla / yritykselläsi on toistaiseksi voimassa oleva sopimus liittyen hintoihin/maksuaikoihin/toimituksiin, menee olemassa oleva sopimus näiden tilausehtojen edelle.

3.5 Hinnat

LVI-huolto ja -asennustyöt arkisin 07-16.00:

Hinnat alv.0.%.

Tuntiveloitus 39 € / h / henkilökunta. (Katselmus tm. selvitys -ja tarkastustyöt)

Tuntiveloitus 49 € / h / henkilökunta. (LVI-asennus -ja putkityöt).

Tuntiveloitus 59 € / h / henkilökunta. (Viemärihuollot, iv-huollot).

Huoltoauto | 40 € | sis. kilometrit ja koneet.

LVI 24/7 putkipäivystys

Hinnat alv.0.%.

Kellonaika | Hinta
Arkisin 16 – 07 | 91 € | h

Viikonloppuisin:
Lauantai ja Sunnuntai (Pyhät) | 125 € | h

Päivystystöissä aina 80€ hälytyslisä.

3.6 Laskun jakaminen kolmannelle osapuolelle

Tilaajan pyynnöstä tilauksesta aiheutuvat laskut voidaan osoittaa kolmannelle osapuolelle tai jakaa useampaan osaan, jos kustannukset halutaan jakaa useamman tahon kesken. Tämä on maksullinen lisäpalvelu, josta aiheutuneet kulut veloitetaan erikseen Tilaajalta. Laskuille merkittävistä maksajista riippumatta Tilaaja vastaa kaikkien tilauksesta johtuvien laskujen maksamisesta siltä osin, kuin muut tahot jättävät ne maksamatta mistä tahansa syystä.

4. Toimitusaika

Tavallisesti toimitusaika on noin viikko. Joissakin tapauksissa tilattu tuote voi olla loppunut Myyjän tai tämän yhteistyökumppanien varastoista, jolloin toimitusaika on pidempi. Jos toimitustavaksi valittu nouto varastolta, Myyjä ilmoittaa Tilaajalle, milloin tuotteet ovat noudettavissa.

Jos tavaran toimitustavaksi valitaan asennus tai kyse on muusta Tilaajan osoittamassa kohteessa suoritettavasta palvelusta, toimitusaika riippuu Asentajien työtilanteesta, ja se sovitaan Tilaajan kanssa.

5. Asennus- tai huoltotyön tilaajan muut velvollisuudet

5.1 Tiedot työkohteesta

Tilaajan tulee etukäteen esittää olemassa olevat tiedot ja mahdolliset tekniset piirrokset sekä muut asennustyön kannalta oleelliset asiakirjat ja tiedot. Tiedot tulee esittää kirjallisesti. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja tietojen puuttellisuudesta aiheutuneista lisäkustannuksista.

Jos Myyjä Tilaajan pyynnöstä hankkii työkohteeseen liittyviä tietoja omasta arkistostaan, kolmannelta osapuolelta tai työkohteessa pidettävässä katselmuksessa, Myyjällä on oikeus veloittaa erikseen tietojen hankintaan kuluneesta ajasta ja tarpeellisista matkakuluista. Tässäkään tapauksessa Myyjä ei vastaa kolmannelta osapuolelta hankituissa tiedoissa olevista virheistä eikä puutteista.

5.2 Esteetön pääsy asennuspaikalle

Tilaaja vastaa siitä, että Asentajilla on esteetön pääsy asennuspaikalle suorittamaan sovittu työ. Jos sovitun työn suorittaminen edellyttää rakenteiden tai kalusteiden purkamista tai jälleenrakentamista, nämä työt suoritetaan Tilaajan kustannuksella.

5.3 Valvonta ja töiden keskeyttäminen

Tilaajalla on velvollisuus valvoa tuntiveloituksella suoritettavien töiden edistymistä ja oikeus keskeyttää työt milloin tahansa. Tilaajan on tärkeää valvoa töiden edistymistä, koska veloitus perustuu toteutuneisiin työtunteihin eikä esimerkiksi Tilaajan jälkikäteen esittämään mielipiteeseen kohtuullisista työtunneista.

Keskeytystilanteessa Tilaajalla on velvollisuus maksaa Myyjän työtä varten jo hankkimat tavarat. Jollei muuta ole sovittu, Tilaajan katsotaan keskeyttäneen työt, jollei tämä järjestä Asentajalle pääsyä työkohteeseen 6 viikon kuluessa tilauksen tekemisestä tai Asentajan viimeisimmästä käynnistä työkohteessa.

Tilaajalla on velvollisuus huolellisesti tarkastaa toimitetut tavarat ja valmiit työsuoritukset sekä esittää mahdollinen reklamaatio ilman aiheetonta viivytystä.

5.4 Laitteiden asennus ja koekäyttö

Tilaajan on varattava Asentajille mahdollisuus koekäyttää näiden asentamat laitteet, kuten astianpesukoneet. Koekäyttö tehdään lyhimmällä ohjelmalla. Koekäytön kustannuksista vastaa Tilaaja.

Koska monet vakuutusyhtiöt edellyttävät varmuusaltaan asennusta pesukoneiden alle lattiakaivottomissa tiloissa, Myyjä suosittelee niiden käyttöä. Tilaajan tulee tarvittaessa hankkia sopivat varmuusaltaat omille laitteilleen tai vaihtoehtoisesti pyytää Myyjää hankkimaan ne lisäveloitusta vastaan. Myyjä vastaa varmuusaltaan hankkimisesta silloin, kun sitä vaativa laite sisältyy Myyjän toimitukseen.

5.5 Valokuvauslupa

Tilaaja myöntää Asentajille luvan ottaa työkohteesta valokuvia toimeksiannon dokumentoimiseksi. Kuvista ei voi yksilöidä tai tunnistaa henkilöitä tai immateriaalioikeuksista nauttivaa rakennusta.

6. Vastuunrajoitus

Myyjä ei vastaa Tilaajan itse hankkimien tarvikkeiden toimimattomuudesta tai niiden aiheuttamista vahingoista. Todistustaakka tällaisten tarvikkeiden asennusvirheistä on Tilaajalla. Myyjä ei missään olosuhteissa vastaa tyyppihyväksymättömiin kalusteisiin liittyvistä vahingoista.

Tilaaja vastaa siitä, että asennustoimeksiannon ulkopuoliset rakenteet ja järjestelmät, joihin kalusteet ja muut tarvikkeet liitetään toimeksiannon mukaisesti, ovat soveltuvien rakentamismääräysten mukaisia. Vahinkotapauksissa, joissa määräysten vastaiset asennukset tai rakenteet ovat olennaisesti myötävaikuttaneet vahingon syntymiseen tai sen laajuuteen, Myyjän korvausvastuu on enintään kolmasosa vahingon kokonaismäärästä.

Myyjä ei vastaa Asentajien toteuttamien teknisten ratkaisuiden mitoituksesta, soveltuvuudesta käyttöympäristöön tai muistakaan tavallisesti LVI-suunnittelijan vastuualueelle kuuluvista asioista. Myyjä vastaa ainoastaan siitä, että toteutus on Tilaajan mahdollisesti etukäteen esittämän suunnitelman mukainen siltä osin, kuin suunnitelma on toteuttamiskelpoinen. Myyjältä tilattuna suunnittelutyön hinta on 930 euroa alkavalta työpäivältä.

Asiantuntijapalveluissa, kuten suunnittelussa, kuntotarkastuksissa ja vianmäärityksessä, Myyjän vahingonkorvausvastuu rajoittuu Tilaajan palvelusta maksamaan hintaan. Palvelun hintaan ei lueta palvelun tulosten perusteella mahdollisesti tehtyjen korjausten tai muiden toimenpiteiden hintaa. Myyjä ei vastaa sivulliselle aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu virheestä asiantuntijapalvelussa.

7. Reklamaatioiden esittäminen

7.1 Reklamaatiokanava

Kaikki reklamaatiot ja niihin liittyvät lisäselvitykset tulee esittää kirjallisesti osoitteeseen posti@putkityogroup.fi

Jos reklamaation tehnyt Tilaaja tai tämän edustaja edellä mainitun sopimusehdon vastaisesti jatkaa yhteydenottojaan puhelimitse senkin jälkeen, kun tätä on muistutettu oikeasta reklamaatiokanavasta, Myyjällä on oikeus siirtää reklamaation jatkokäsittely tapahtuvaksi perintäyhtiön kautta. Tällöin Tilaaja on lisäksi velvollinen suorittamaan Myyjälle 60 euroa sopimussakkoa.

7.2 Reklamaatioaika

Tavaroiden ja palveluiden virheellisyyttä koskevat reklamaatiot tulee esittää viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun Tilaaja havaitsi virheen tai tämän olisi pitänyt havaita se. Kuluttajilla reklamaatioaika on joissakin tapauksissa pidempi johtuen kuluttajansuojalain määräyksistä. Esimerkiksi tavaroiden virheistä Kuluttajalla on oikeus reklamoida vähintään 2 kuukauden ajan. Laskujen virheellisyyttä koskevat reklamaatiot on esitettävä ennen laskun erääntymistä.

Jotkin työt edellyttävät useampaa käyntiä työkohteessa. Jos Tilaaja pitää jotakin käyntikertaa aiheettomana, tämän tulee reklamoida siitä ennen seuraavaa käyntiä, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluttua käynnistä. Järjestämällä Asentajalle pääsyn työkohteeseen Tilaaja hyväksyy aiheellisiksi kaikki samaan työkohteeseen tehdyt aikaisemmat käynnit ja työsuoritukset, joista ei ole reklamoitu kirjallisesti 2 arkipäivää ennen työntekijän pääsyä kohteeseen.

7.3 Maksusta pidättyminen

Jos Tilaaja pidättyy maksamasta laskua reklamaation perusteella, tämän on ilmoitettava Myyjälle käsityksensä virheen taloudellisesta merkityksestä euromääräisenä. Jos Tilaaja on esittänyt useita vaatimuksia, tieto on esitettävä eriteltynä. Tilaajan tulee liittää mukaan mahdolliset tositteet, joihin määrät perustuvat. Jos reklamaatio koskee tuntiveloituksella suoritettavien töiden laskutusperustetta, Tilaajan tulee ilmoittaa, minä ajankohtina Asentajat ovat hänen mielestään saapuneet ja lähteneet työkohteesta.

Jos tietoja ei anneta tai Tilaajan pidättämä määrä ilmiselvästi ylittää esitetyt vaatimukset, Myyjällä on oikeus pidättäytyä oikaisemasta virheitä, kunnes Tilaaja on maksanut laskusta virheettömien suoritusten osuuden.

Tilaajalla ei ole oikeutta pidättyä laskun maksamisesta sellaisten vaatimusten perusteella, jotka on esitetty myöhässä tai laskun erääntymisen jälkeen.

7.4 Kuluttajariitojen ratkaiseminen

Kuluttajalla on oikeus saattaa tilausta tai näiden ehtojen soveltamista koskevat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Tavaroiden osalta Kuluttajalla on oikeus kohdistaa tuotevirheeseen perustuvat vaatimuksensa tavaran valmistajaan tai maahantuojaan. Virheellisen palvelun osalta Kuluttaja voi kohdistaa vaatimuksensa suoraan palvelun suorittaneeseen Myyjälle.

Laskulla veloitettavissa tilauksissa Myyjän Kuluttajalle myöntämien alennusten ehtona on, että Kuluttaja vie tilausta koskevan riidan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi 21 päivän kuluessa siitä, kun Myyjä on sitä kirjallisesti vaatinut.

7.5 Myyjän oikeus perehtyä virheeseen ja oikaista virhe

Tilaaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että Myyjälle järjestetään mahdollisuus perehtyä väitettyyn virheeseen ennen mahdollisten purku- tai korjaustöiden aloittamista, jotta tämä voi muodostaa käsityksen väitetystä virheestä ja vaadituista seuraamuksista.

Myyjällä on oikeus oikaista virhe omalla kustannuksellaan. Tilaaja saa kieltäytyä virheen oikaisusta vain, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai jos kieltäytymiseen on muu erityinen syy.

7.6 Aiheettomat reklamaatiot

Myyjällä on oikeus veloittaa aiheettomaksi osoittautuneen reklamaation käsittelyyn kulunut aika ja mahdolliset käynnit työkohteessa vianmääritystyönä kohdan 3.2 mukaisesti. Tilaaja vastaa myös muista aiheettoman reklamaation Myyjälle aiheuttamista kuluista, kuten tarpeellisista asiantuntijalausunnoista. Tilaaja on velvollinen korvaamaan reklamaation perusteella uusitut laitteet, kalusteet ja muut osat asennuskuluineen.

8. Valmistajan tai maahantuojan myöntämä takuu

Myyjän toimittamilla tavaroilla saattaa olla valmistajan tai maahantuojan myöntämä takuu. Myyjä ei ole vastuussa aiempien myyntiportaiden myöntämästä takuusta. Tilaajan on kohdistettava takuuseen perustuvat vaatimuksensa suoraan takuun myöntäneeseen tahoon.

Myyjä voi Tilaajan pyynnöstä avustaa tätä tällaisessa takuuasiassa ja tarpeellisissa korjauksissa. Siltä osin kuin takuun myöntäjä kieltäytyy korvaamasta tästä aiheutuneita kuluja mistä tahansa syystä, Myyjällä on oikeus veloittaa niistä Tilaajaa kohdan 3.1 mukaisesti.

9. Muuta

Pidätämme oikeuden hintojen, toimituskulujen ja tuotteita koskevien tietojen muutoksiin.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Tilaajan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Käsittelemme kaikkia asiakastietoja luottamuksellisesti,tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Tämä asiakirja on luotu usean konsultaation ohjeiden mukaisesti kuluttajasuojakunnan, lakimiehen ja suomen yrittäjiltä saamien ohjeiden mukaisesti.

0
  0
  Ostoskori
  Ostoskori on tyhjäTakaisin kauppaan